Aktualności      Rejestracja      Forum
Strona główna
Opis gry
Ranking
Statystyki
Regulamin
Regulamin serwisu TransGame.pl
§ 1 - Definicje
ServHost - Firma prowadzona w ramach działalności gospodarczej o nazwie ServHost Mateusz Paluszek, numerze NIP 716-276-92-66 oraz numerze REGON 060506951 z siedzibą przy ulicy Kołłątaja 47/35 w Puławach wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem EDG 13019/09 prowadzonej przez Prezydenta Miasta Puławy dalej zwana jako firma ServHost.

TransGame.pl - Serwis internetowy o charakterze gry internetowej dostępnej w sieci internet pod adresem URL http://transgame.pl prowadzony przez firmę ServHost.

Użytkownik - Osoba korzystająca z serwisu TransGame.pl.

Dotacje - Jedna z opcji serwisu TransGame.pl mająca na celu jego reklamę oraz dająca korzyści w grze TransGame.pl polegająca na wymianie ruchu poprzez linki.

Serwer proxy - Program dający możliwość użytkowania sieci internet pod adresem IP który nie został przypisany do komputera użytkownika.

§ 2 - Opis oraz zasady świadczonych usług
1. Firma ServHost w ramach świadczonych usług udostępnia serwis internetowy TransGame.pl
2. Treści dostępne w serwisie TransGame.pl mówiące o zdobyciu dodatkowych korzyści są powiązane tylko i wyłącznie z uruchomioną na potrzeby serwisu grą internetową i w żaden sposób nie odnoszą się do rzeczywistości.
3. Firma ServHost zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu lub całkowitego wyłączenia z sieci internet serwisu TransGame.pl na potrzeby prowadzonych prac technicznych oraz konserwacyjnych w dowolnym momencie bez uprzedniego informowania użytkowników serwisu.
4. Firma ServHost zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług w ramach serwisu TransGame.pl w dowolnym momencie bez podania przyczyny.
§ 3 - Rejestracja konta
1. Rejestracja konta w serwisie TransGame.pl jest dobrowolna i oznacza ona akceptację w całości niniejszego regulaminu o czym użytkownik jest informowany przed jej dokonaniem.
2. Zabrania się rejestracji konta o nazwie użytkownika kojarzącej się z Administracją gry.
§ 4 - Użytkowanie serwisu
1. Użytkowanie serwisu TransGame.pl jest dobrowolne i nie ograniczone czasowo.
2. Zabrania się:
2.1. Użytkowania serwisu TransGame.pl w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
2.2. Użytkowania serwisu TransGame.pl w sposób wulgarny czy też nieodpowiedni mogący urazić w jakikolwiek sposób pozostałych użytkowników serwisu.
2.3. Zamieszczania treści pornograficznych.
2.4. Zamieszczania treści reklamowych.
2.5. Sprzedaży oraz podejmowania prób sprzedaży zarejestrowanych kont użytkowników a także ich płatnego udostępniania osobom trzecim.
2.6. Logowania do serwisu TransGame.pl za pośrednictwem zautomatyzowanych programów.
2.7. Wykonywania wszelkich działań na szkodę firmy ServHost, serwisu TransGame.pl oraz jego użytkowników.
2.8. Użytkowania dotacji poprzez systemy wymiany ruchu oraz serwery proxy.
2.9. Zamieszczania adresów innych serwisów internetowych o charakterze gry lub o charakterze komercyjnym.
2.10. Rozsyłania spamu.
2.11. Użytkowania serwisu za pośrednictwem nazwy użytkownika kojarzącej się z Administracją gry.
2.12. Podszywania pod Administrację gry.
3. Wszelkie działania niezgodne z powyższymi postanowieniami będą skutkowały blokadą zarejestrowanego konta użytkownika bądź ograniczeniem czy też blokadą dostępu do serwisu.
§ 5 - Odpowiedzialność
1. Firma ServHost nie ponosi odpowiedzialności za:
1.1. Szkody powstałe w wyniku:
1.1.1. Użytkowania serwisu TransGame.pl w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.
1.1.2. Niekompatybilności oprogramowania zainstalowanego po stronie użytkownika.
1.1.3. Ingerencji osób trzecich.
1.1.4. Nieodpowiedniego zabezpieczenia lub udostępnienia zarejestrowanego konta.
1.1.5. Kataklizmów.
1.1.6. Nieprawidłowej pracy serwera lub zainstalowanego na nim oprogramowania.
1.2. Niedostępność w sieci lub nieprawidłową pracę serwisu TransGame.pl.
1.3. Użytkowanie serwisu Transgame.pl niezgodnie z obowiązującym prawem.
1.4. Rozpowszechnianie linków systemu dotacji w sposób niezgodny z prawem.
§ 6 - Prawa autorskie
1. Wszelkie prawa autorskie serwisu TransGame.pl posiada firma ServHost która zabrania kopiowania jego elementów oraz treści.
§ 7 - Postanowienia końcowe
1. Powyższy regulamin obowiązuje wszystkich użytkowników korzystających z serwisu TransGame.pl.
2. Firma ServHost zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu serwisu TransGame.pl w dowolnym momencie bez podania przyczyny.
3. Wszelkie zmiany dotyczące niniejszego regulaminu będą zamieszczane w serwisie TransGame.pl i będą wchodziły w życie z dniem ich publikacji.
4. Użytkownik zobowiązany jest do bieżącego kontrolowania ewentualnych zmian dotyczących regulaminu serwisu TransGame.pl i zapoznawania się z nimi.
Ostatnia modyfikacja: 13.04.2011 01:05
Copyright © 2009-2023 by ServHost
Logowanie
Gracz:
Hasło:
Przypomnij hasło